Danh sách số báo danh ngày 09.08.2022

DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 25.07.2022
2022-07-22 13:20 | 316

Danh sách số báo danh ngày 25.07.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 18.06.2022
2022-06-17 07:21 | 281

Danh sách số báo danh ngày 18.06.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 11.05.2022
2022-05-09 07:55 | 275

Danh sách số báo danh ngày 11.05.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 25.04.2022
2022-04-21 14:06 | 467

Danh sách số báo danh ngày 25.04.2022


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 19/04/2022
2022-04-18 14:12 | 237

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 19/04/2022


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 01/04/2022
2022-03-28 09:46 | 319

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 01/04/2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 22.03.2022
2022-03-21 07:32 | 215

Danh sách số báo danh ngày 22.03.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 08.03.2022
2022-03-07 09:03 | 533

Danh sách số báo danh ngày 08.03.2022


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 01/03/2022
2022-02-26 09:03 | 385

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 01/03/2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 17.02.2022
2022-02-16 16:04 | 260

Danh sách số báo danh ngày 17.02.2022


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B2 - C NGÀY 10/02/2022
2022-02-07 16:20 | 199

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 10.02.2022