Danh sách số báo danh dự thi ngày 19.05.2022

DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 11.05.2022
2022-05-09 07:55 | 160

Danh sách số báo danh ngày 11.05.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 28.04.2022
2022-04-25 13:49 | 103

Danh sách dự thi ngày 28.04.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 25.04.2022
2022-04-21 14:06 | 336

Danh sách số báo danh ngày 25.04.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 20.04.2022
2022-04-19 09:34 | 132

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 20.04.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 22.03.2022
2022-03-21 07:32 | 158

Danh sách số báo danh ngày 22.03.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 24.03.2022
2022-03-19 14:06 | 207

Danh sách dự thi ngày 24.03.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 15.03.2022
2022-03-12 07:53 | 428

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 15.03.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 08.03.2022
2022-03-07 09:03 | 466

Danh sách số báo danh ngày 08.03.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI CỜ ĐỎ NGÀY 27.02.2022
2022-02-25 08:09 | 238

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 27.02.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 25.02.2022
2022-02-23 15:41 | 170

Danh sách dự thi ngày 25.02.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 20.02.2022
2022-02-18 10:04 | 263

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 20.02.2022