Danh sách số báo danh thi ngày 18.08.2022

DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 09.08.2022
2022-08-06 14:40 | 246

Danh sách số báo danh ngày 09.08.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 25.07.2022
2022-07-22 13:20 | 316

Danh sách số báo danh ngày 25.07.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 21.07.2022
2022-07-19 08:00 | 266

Danh sách số báo danh dự thi ngày 21.07.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 21.07.2022
2022-07-18 15:49 | 131

Danh sách số báo danh thi ngày 21.07.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B1.1 NGÀY 04.07.2022
2022-07-01 15:16 | 196

Danh sách số báo danh ngày 04.07.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 24.06.2022
2022-06-21 10:49 | 118

Danh sách số báo danh thi ngày 24.06.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 21.06.2022
2022-06-20 07:55 | 208

Danh sách số báo danh dự thi ngày 21.06.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 18.06.2022
2022-06-17 07:21 | 282

Danh sách số báo danh ngày 18.06.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 26.05.2022
2022-05-24 08:38 | 154

Danh sách số báo danh thi ngày 26.05.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 19.05.2022
2022-05-18 13:27 | 234

Danh sách số báo danh dự thi ngày 19.05.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 11.05.2022
2022-05-09 07:55 | 275

Danh sách số báo danh ngày 11.05.2022