Danh sách số báo danh ngày 04.07.2022

DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 24.06.2022
2022-06-21 10:49 | 66

Danh sách số báo danh thi ngày 24.06.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 21.06.2022
2022-06-20 07:55 | 145

Danh sách số báo danh dự thi ngày 21.06.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 18.06.2022
2022-06-17 07:21 | 220

Danh sách số báo danh ngày 18.06.2022


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B - C NGÀY 04/06/2022
2022-06-03 15:52 | 159

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 04/06/2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 26.05.2022
2022-05-24 08:38 | 123

Danh sách số báo danh thi ngày 26.05.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 19.05.2022
2022-05-18 13:27 | 190

Danh sách số báo danh dự thi ngày 19.05.2022


DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP B - C NGÀY 20/05/2022
2022-05-13 07:29 | 191

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 20/05/2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 11.05.2022
2022-05-09 07:55 | 234

Danh sách số báo danh ngày 11.05.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 28.04.2022
2022-04-25 13:49 | 138

Danh sách dự thi ngày 28.04.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 25.04.2022
2022-04-21 14:06 | 380

Danh sách số báo danh ngày 25.04.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 20.04.2022
2022-04-19 09:34 | 160

Danh sách dự thi theo khung giờ ngày 20.04.2022