Danh sách số báo danh dự thi ngày 31.03.2023

DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 28.09.2023
2023-09-26 09:15 | 157

Danh sách số báo danh Hạng A2 ngày 28.09.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 25.09.2023
2023-09-22 08:24 | 281

Danh sách số báo danh dự thi ngày 25.09.2023


DANH SÁCH DỰ THI B2 - C NGÀY 18.09.2023
2023-09-17 07:32 | 214

Danh sách số báo danh ngày 18.09.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 29.08.2023
2023-08-24 15:11 | 367

Danh sách số báo danh Hạng A2 ngày 29.08.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 24.08.2023
2023-08-21 15:53 | 568

Danh sách số báo danh dự thi ngày 24.08.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI CỜ ĐỎ NGÀY 31.07.2023
2023-07-28 07:44 | 553

Danh sách số báo danh dự thi ngày 31.07.2023


DANH SÁCH DỰ THI B2 - C NGÀY 27.07.2023
2023-07-26 14:25 | 580

Danh sách số báo danh ngày 27.07.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 27.07.2023
2023-07-24 10:03 | 404

Danh sách số báo danh Hạng A2 ngày 27.07.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 24.07.2023
2023-07-22 08:28 | 475

Danh sách số báo danh dự thi ngày 24.07.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 27.06.2023
2023-06-22 15:02 | 426

Danh sách số báo danh Hạng A2 ngày 27.06.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 26.06.2023
2023-06-22 08:39 | 464

Danh sách số báo danh dự thi ngày 26.06.2023