Danh sách số báo danh dự thi ngày 31.03.2023

DANH SÁCH DỰ THI B - C NGÀY 02.02.2024
2024-02-01 07:52 | 249

Danh sách số báo danh ngày 02.02.2024


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 29.01.2024
2024-01-25 15:45 | 224

Danh sách số báo danh Hạng A2 ngày 29.01.2024


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 24.01.2024
2024-01-22 09:30 | 409

Danh sách số báo danh dự thi ngày 24.01.2024


DANH SÁCH DỰ THI B - C NGÀY 16.01.2024
2024-01-12 14:36 | 380

Danh sách số báo danh ngày 16.01.2024


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 25.12.2023
2023-12-22 09:37 | 261

Danh sách số báo danh Hạng A2 ngày 25.12.2023


DANH SÁCH DỰ THI B - C NGÀY 22.12.2023
2023-12-21 14:42 | 264

Danh sách số báo danh ngày 22.12.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 21.12.2023
2023-12-19 08:29 | 433

Danh sách số báo danh dự thi ngày 21.12.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 29.11.2023
2023-11-24 14:41 | 359

Danh sách số báo danh Hạng A2 ngày 29.11.2023


DANH SÁCH DỰ THI B - C NGÀY 24.11.2023
2023-11-22 15:16 | 379

Danh sách số báo danh ngày 24.11.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 20.11.2023
2023-11-17 16:08 | 336

Danh sách số báo danh dự thi ngày 20.11.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 26.10.2023
2023-10-24 16:07 | 621

Danh sách số báo danh dự thi ngày 26.10.2023