Danh sách số báo danh dự thi ngày 24.08.2023

DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI CỜ ĐỎ NGÀY 31.07.2023
2023-07-28 07:44 | 628

Danh sách số báo danh dự thi ngày 31.07.2023


DANH SÁCH DỰ THI B2 - C NGÀY 27.07.2023
2023-07-26 14:25 | 664

Danh sách số báo danh ngày 27.07.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 27.07.2023
2023-07-24 10:03 | 490

Danh sách số báo danh Hạng A2 ngày 27.07.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 24.07.2023
2023-07-22 08:28 | 517

Danh sách số báo danh dự thi ngày 24.07.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 27.06.2023
2023-06-22 15:02 | 475

Danh sách số báo danh Hạng A2 ngày 27.06.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 26.06.2023
2023-06-22 08:39 | 509

Danh sách số báo danh dự thi ngày 26.06.2023


DANH SÁCH DỰ THI B2 - C NGÀY 19.06.2023
2023-06-17 13:10 | 549

Danh sách số báo danh ngày 19.06.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI CỜ ĐỎ NGÀY 13.06.2023
2023-06-12 16:05 | 330

Danh sách số báo danh dự thi ngày 13.06.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 29.05.2023
2023-05-25 10:57 | 576

Danh sách số báo danh dự thi ngày 29.05.2023


DANH SÁCH DỰ THI B2 - C NGÀY 25.05.2023
2023-05-24 08:54 | 499

Danh sách số báo danh ngày 25.05.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 26.05.2023
2023-05-23 10:45 | 364

Danh sách số báo danh Hạng A2 ngày 26.05.2023