Danh sách số báo danh dự thi ngày 21.11.2022

DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 18.11.2022
2022-11-15 12:37 | 309

Danh sách số báo danh ngày 18.11.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 27.10.2022
2022-10-26 10:03 | 243

Danh sách số báo danh thi ngày 27.10.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 24.10.2022
2022-10-21 10:18 | 285

Danh sách số báo danh dự thi ngày 24.10.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 20.10.2022
2022-10-18 10:17 | 408

Danh sách số báo danh ngày 20.10.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 28.09.2022
2022-09-27 08:14 | 307

Danh sách số báo danh dự thi ngày 28.09.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 22.09.2022
2022-09-20 13:30 | 309

Danh sách số báo danh thi ngày 22.09.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 22.09.2022
2022-09-20 11:50 | 361

Danh sách số báo danh ngày 22.09.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 16.09.2022
2022-09-15 08:07 | 378

Danh sách số báo danh ngày 16.09.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 23.08.2022
2022-08-19 14:15 | 300

Danh sách số báo danh dự thi ngày 23.08.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 18.08.2022
2022-08-16 09:53 | 229

Danh sách số báo danh thi ngày 18.08.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 09.08.2022
2022-08-06 14:40 | 458

Danh sách số báo danh ngày 09.08.2022