Danh sách số báo danh dự thi ngày 12.01.2023

DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 11.01.2023
2023-01-07 09:23 | 895

Danh sách số báo danh dự thi ngày 11.01.2023


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 29.12.2022
2022-12-26 13:01 | 375

Danh sách số báo danh thi ngày 29.12.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 21.12.2022
2022-12-19 16:30 | 503

Danh sách số báo danh dự thi ngày 21.12.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 15.12.2022
2022-12-13 11:41 | 440

Danh sách số báo danh ngày 15.12.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI CỜ ĐỎ NGÀY 01.12.2022
2022-11-30 09:43 | 344

Danh sách số báo danh dự thi ngày 01.12.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B1.1 NGÀY 25.11.2022
2022-11-24 11:15 | 332

Danh sách số báo danh thi ngày 25.11.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 24.11.2022
2022-11-22 09:13 | 349

Danh sách số báo danh thi ngày 24.11.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 21.11.2022
2022-11-18 13:46 | 437

Danh sách số báo danh dự thi ngày 21.11.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 18.11.2022
2022-11-15 12:37 | 404

Danh sách số báo danh ngày 18.11.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 27.10.2022
2022-10-26 10:03 | 337

Danh sách số báo danh thi ngày 27.10.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 24.10.2022
2022-10-21 10:18 | 376

Danh sách số báo danh dự thi ngày 24.10.2022