Danh sách số báo danh ngày 20.10.2022

DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 28.09.2022
2022-09-27 08:14 | 398

Danh sách số báo danh dự thi ngày 28.09.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 22.09.2022
2022-09-20 13:30 | 395

Danh sách số báo danh thi ngày 22.09.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 22.09.2022
2022-09-20 11:50 | 464

Danh sách số báo danh ngày 22.09.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 16.09.2022
2022-09-15 08:07 | 478

Danh sách số báo danh ngày 16.09.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 23.08.2022
2022-08-19 14:15 | 362

Danh sách số báo danh dự thi ngày 23.08.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 18.08.2022
2022-08-16 09:53 | 289

Danh sách số báo danh thi ngày 18.08.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 09.08.2022
2022-08-06 14:40 | 541

Danh sách số báo danh ngày 09.08.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B2 - C NGÀY 25.07.2022
2022-07-22 13:20 | 517

Danh sách số báo danh ngày 25.07.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A1 TẠI NINH KIỀU NGÀY 21.07.2022
2022-07-19 08:00 | 492

Danh sách số báo danh dự thi ngày 21.07.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH A2 NGÀY 21.07.2022
2022-07-18 15:49 | 325

Danh sách số báo danh thi ngày 21.07.2022


DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH B1.1 NGÀY 04.07.2022
2022-07-01 15:16 | 369

Danh sách số báo danh ngày 04.07.2022