Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được phép chở tối đa 2 người trong những trường hợp nào?

- Trả lời ý nào bấm phím số tương ứng ý đó
(chọn ý 3 bấm phím số 3)

- Muốn kết thúc làm bài:
bấm phím ESC --> phím ENTER

Thời gian còn lại để làm bài:
Kết thúc bài thi