Khi muốn chuyển hướng, người lái xe phải thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông?

- Trả lời ý nào bấm phím số tương ứng ý đó
(chọn ý 3 bấm phím số 3)

- Muốn kết thúc làm bài:
bấm phím ESC --> phím ENTER

Thời gian còn lại để làm bài:
Kết thúc bài thi